Αχιλλέας Λαμψίδης

Αχιλλέας Λαμψίδης

Αχιλλέας Λαμψίδης
Ιδρυτής και Οινοποιός

Διπλωματούχος μηχανολόγος - ηλεκτρολόγος ΕΜΠ (1975). Συνιδρυτής της Στροφιλιάς το 1980, όταν με το Γιάννη Μαλτέζο αποφάσισαν να ασχοληθούν δοκιμαστικά με την αμπελουργία, φυτεύοντας πάλι το οικογενειακό κτήμα του Γιάννη, στην Ανάβυσσο Αττικής που είχε μείνει σε αγρανάπαυση από την καταστροφή του λόγω φυλλοξήρας το 1956. Έκτοτε, συνοδοιπορεί μαζί του και στη διοίκησή της, μέχρι σήμερα.

Μέσα στη δεκαετία του '80 πρωτοστατούν στην ίδρυση του wine bar ΣΤΡΟΦΙΛΙΑ, απ’ όπου διαχέεται στο κοινό της Αθήνας η "αναγέννηση" του ελληνικού κρασιού.

Στην δεκαετία του '90, ασχολείται με την επέκταση των συνεργαζόμενων αμπελώνων στην Πελοπόννησο και μαγεύεται από τις ορεινές ζώνες της Αιγιαλείας και της Νεμέας. Το υψηλότατο ποιοτικό δυναμικό τους, οδηγεί στη δημιουργία της ΟΚΤΑΝΑ ΑΕ, η οποία και κατασκευάζει το 2000, οινοποιείο στον Ασπρόκαμπο. Το οινοποιείο αυτό ανήκει σήμερα κατά 100% στη Στροφιλιά.

Μετά τη συγχώνευση με το ΚΑΤΩΓΙ, επιστρέφει στην αμπελουργία, όπου εκτιμά ότι υπάρχει σοβαρή ανάγκη πειραματισμών για τη βελτίωση των ελληνικών οίνων. Έχει σήμερα περίπου 70 ιδιόκτητα στρέμματα, όπου, μετά από πολλές δοκιμές, καλλιεργεί αμπέλια με διαφορετικό σύστημα διαμόρφωσης βλαστικού τείχους (ΛΥΡΑ), για έλεγχο της ζωηρότητας, με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Σήμερα συνεχίζει με την "αναγεννημένη" Στροφιλιά έχοντας ενεργή θέση στο νέο εταιρικό σχήμα.

Moto: Αγάλι-αγάλι, γίνεται η αγουρίδα μέλι.

ΠίσωΠίσω